Convocatòria i Actes

Assemblea General Ordinària 11 de gener de 2017

  1. Benvinguda
  2. Aprovació acta sessió anterior
  3. Informe presidència
  4. Informe gestió econòmica
  5. Pressupost 2017
  6. Calenadri Activtats 2017
  7. Renovació Junta
  8. Debat