Convocatòria i Actes

Assemblea General Ordinària 8 d’octubre de 2018

 1. Benvinguda
 2. Aprovació  Acta Sessió Anterior
 3. Informe de la Direcció
 4. Informe de Presidència
 5. Situació econòmica a 8 d’octubre de 2018
 6. Calendari provisional d’activitats
 7. Renovació Junta Directiva
 8. Torn de paraules

Assemblea General Ordinària 29 de gener de 2018

 1. Benvinguda
 2. Aprovació acta sessió anterior
 3. Informe presidència
 4. Informe gestió econòmica
 5. Pressupost 2018
 6. Calenadri Activtats 2018
 7. Debat

——————————————

Assemblea General Ordinària 11 de gener de 2017

 1. Benvinguda
 2. Aprovació acta sessió anterior
 3. Informe presidència
 4. Informe gestió econòmica
 5. Pressupost 2017
 6. Calenadri Activtats 2017
 7. Renovació Junta
 8. Debat