novembre 1, 2019

El dia 1 de novembre, la Coral Margalló, cantarà a l’Església Santa Maria de Castelldefels, la Missa de Butler a les 13 h.